Hồ sơ kỹ thuật chung cư Sao Ánh Dương Star AD1

Hồ sơ thiết kế chung cư Sao Ánh Dương được trình và phê duyệt năm 2014. Tổng thể thiết kế dự án gồm 28 tầng nổi và 2 tầng hầm do ACUD thiết kế.

Bộ hồ sơ cơ bản bao gồm:

  • Thiết kế mặt bằng các tầng điểm hình,
  • Sơ đồ bố trí tầng thương mại
  • Sơ đồ thiết kế hầm để xe
  • Mặt đứng công trình
  • Mặt cắt công trình
  • Sơ đồ thiết kế căn hộ
  • Sơ đồ tổng mặt bằng dự án

mat bang

Để nhận file thiết kế cơ bản của dự án Sao Ánh Dương Star AD1. Vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu.